Mitä tarkoittaa maksuhäiriömerkintä ja miten sellaisen voi saada?

Maksuhäiriömerkintä ei tule helposti, mutta sen voi saada laiminlyömällä laskunsa ja/tai maksunsa. Maksuhäiriö voidaan merkitä luottorekisteriin, jos viranomainen tai luottoja myöntävä yritys on todennut maksun laiminlyönnin. Maksuhäiriömerkintöjä voivat olla mm. käräjäoikeuden antavat riidattomat velkomustuomiot ja yksipuoliset tuomiot, ulosottoviranomaisen toteamat varattomuus- tai tuntemattomuusesteet, sekä tiedot konkursseista ja velkajärjestelyistä. Jos sinulla on maksuhäiriöitä on käytännössä erittäin hankala saada lainoja ilman luottotietoja. Luottotietojen menetys ei ole mukavaa! Maksuhäiriömerkintää ei kukaan halua.

Maksuhäiriömerkintä ja lainanhaku

maksuhäiriömerkintä ei kannataLuotonantaja voi ilmoittaa maksun viivästymisen suoraan luottotietorekisteriin, jos

  • Maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.
  • Maksukehoitus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä.

Maksuhäiriömerkintä voi olla yksityishenkilön luottorekisterissä 2-4 vuotta, riippuen merkinnästä.

  • Velkoomustuomion ja varattomuusmerkinnän aika on 3 vuotta. Silti luottotietojen menetys on todella paljon pidempään vaikuttava asia niin henkisesti kuin fyysisesti.  Jos merkinnän aiheuttanut velka on maksettu ja siitä on toimitettu tieto luottorekisteriin, normaali kolmen vuoden tallennusaika lyhenee silloin kahteen vuoteen. Jos velka hoidetaan kahden vuoden jälkeen, maksuhäiriömerkintä poistetaan rekisteristä Asiakastiedon vastaanotettua virallisen ilmoituksen asiasta. Kolme vuotta merkintä säilyy siis silloin, jos velkaa ei hoideta ollenkaan.
  • Jos henkilöllä on ennestään maksuhäiriömerkintä ja hänelle asetetaan toinen merkintä, kasvaa edellisen merkinnän aika rekisterissä vuodella. Tieto saatavan maksamisesta ei enää lyhennä tallenusaikaa neljästä vuodesta.

Velan vanheneminen poistaa myös siitä aiheutuneen maksuhäiriömerkinnän. Normaali velka vanhenee 15 vuodessa tuomion antamisesta.

Mitä muuta voi olla luottotietorekisterissä?

Luottotietorekisterissä voi olla monta muutakin asiaa, esimerkiksi

  • Tieto velan suorittamisesta.

Merkitään maksuhäiriömerkinnän yhdeyteen. Maksusuoritusmerkintä lyhentää viimeisimmän, tai ainoan merkinnän tallennusaikaa.

  • Merkintä velkaantumisen syistä

Rekisteröidyn pynnöstä rekisteriin voidaan laittaa tietoa velkaantumisen syystä (esim. tieto siitä, että saatava perustuu takaukseen) ja muista maksuhäiriöön johtaneista tekijöistä, sekä maksuhäiriön alkuperäisestä ajankohdasta. Myös tieto saatavan vanhentumisesta voidaan liittää maksuhäiriömerkinnän yhteyteen.

  • Toimikelpoisuus

Luottotietorekisteriin voidaan tallentaa muita luottotietomerkintöjä, mm. tieto henkilön toimikelpoisuuden rajoittamisesta tai edunvalvojan määräämisestä, sekä oma luottokielto.

  • Oma luottokielto

Oma luottokielto on palvelu, jonka avulla voidaan estää henkilön tietojen väärinkäyttöä. Muun muassa luoton/lainan ottaminen tai puhelinliittymän avaaminen ei onnistu ilman kirjallista ”Oma Luottokielto”-todistusta, jota luotonantaja pyytää näkiessään merkinnän luotonhakijan luottotiedoista – luottotietojen tarkistus. Maksuhäiriömerkinnästä vielä sen verran, että se on asiana todella ikävä ja saattaa vaikeuttaa esimerkiksi työpaikan saantia. Merkintä on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen sen voi uusia. Merkinnän voi myös poistattaa milloin tahansa. Oman Luottokiellon henkilö voi tehdä Asiakastiedon kuluttajaneuvonnassa tai kirjallisena pyyntönä, johon liitetään kiellon syy, oikeaksi todistettu valokopio henkilöllisyystodistuksesta, allekirjoitus ja osoite. Luottotietojen menetystä ei kukaan kannata.